ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wśród uproszczonych form opodatkowania wyróżnia się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ustala się go bowiem jedynie od przychodów. Nie ma więc konieczności ustalania wysokości poniesionych kosztów (inaczej niż przy tradycyjnym sposobie opodatkowania).

Zasady opodatkowania w tej formie reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu

Wyceny składników aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości. W zależności od rodzaju składnika aktywów i pasywów zasady ich wyceny na koniec roku obrotowego zostały przedstawione w tabeli.

Rejestracja działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia własnego biznesu. Niski stopień sformalizowania i praktycznie zerowe koszty sprawiają, że na jej założenie decyduje się znaczna większość przedsiębiorców. Jak i gdzie zarejestrować firmę? O tym w poniższym artykule o zakładaniu działalności gospodarczej krok po kroku!

saldo ksiegowe

Księgowość opiera się na rachunkach (kontach), których celem jest gromadzenie środków finansowych oraz dokonywanie obrotów tymi środkami. Do typowych czynności zaliczają się wpłaty i wypłaty pieniędzy, które powodują zmiany w stanie rachunku. Jednym z pojęć, które stosuje się do określenia stanu konta jest saldo księgowe. Czym ono jest, jakie ma warianty i jak można je obliczyć?

wybór formy opodatkowania 2021

Wybór formy opodatkowania to jedna z decyzji, jaką należy podjąć w trakcie zakładania własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają do wyboru 4 formy opodatkowania w 2021 roku: skalę podatkową, podatek liniowy oraz kartę podatkową i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór odpowiedniej formy powinien być podyktowany zarówno względami ekonomicznymi, jak też rodzajem wykonywanej działalności. Czym różnią się formy opodatkowania dopuszczalne przez polskie przepisy oraz jaką formę opodatkowania wybrać dla danej działalności?  

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych