Zakładanie firmy w jej dowolnej formie oznacza dla przedsiębiorcy obowiązek płacenia podatku od dochodu. Polskie przepisy przewidują kilka jego form, spośród których można wybrać tę najkorzystniejszą, jeśli inaczej nie stanowi prawo. Jednym ze sposobów rozliczania się z fiskusem jest podatek liniowy. Czym się on charakteryzuje, kto może z niego korzystać i jakie są jego wady i zalety?

Podatek VAT w Polsce obowiązuje od 1993 roku. Jest podatkiem od wartości dodanej mającym formę daniny, którą jest objęty zarówno sprzedawca, jak i nabywca. Sposób rozliczania sprawia, że główny ciężar tego zobowiązania jest przeniesiony na konsumenta towarów.

Odprowadzanie podatku VAT ma miejsce na każdym etapie produkcji, począwszy od dostawy surowców, przez wytwarzanie wyrobu, jego transport i dystrybucję, po ostateczną sprzedaż klientowi. Obliczanie podatku VAT stwarza wiele problemów, dlatego warto wiedzieć, czym dokładnie jest podatek VAT, poznać bliżej jego mechanizm oraz sposób rozliczania.

Obowiązek podatkowy w Polsce spoczywa na każdym przedsiębiorcy bez względu na to, czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czy jest właścicielem dużej firmy. Nie ma też znaczenia, jaka jest jej forma prawna, gdyż podatki muszą odprowadzać również wszystkie spółki.

Prawo podatkowe dopuszcza cztery formy rozliczania się z fiskusem, do wyboru lub przez nie narzucone. Jedną z takich form jest zryczałtowany podatek dochodowy.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rozwiązywania wielu problemów i podejmowania trudnych decyzji. Może się też zdarzyć, że wypadek, choroba, konieczność uzupełnienia wiedzy, chwilowy brak środków finansowych lub inne okoliczności uniemożliwią realizowanie zadań przedsiębiorcy. W takiej sytuacji może on zawiesić działalność na określony czas lub bezterminowo.

Utrata pracy, trudności z zatrudnieniem po ukończeniu szkoły czy ciekawy pomysł na biznes sprawiają, że wiele osób decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zanim jednak zaczną produkować, sprzedawać i świadczyć usługi, zobowiązani są dopełnić konkretnych formalności urzędowych. A te niestety bywają skomplikowane. Warto wiedzieć, o co dokładnie zadbać i gdzie się udać. Sprawdź, jak przebiega rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku.

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych