Podatek dochodowy, jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym, płaconym przez osobę fizyczną lub osobę prawną na rzecz państwa. Podstawą naliczenia podatku jest uzyskiwany dochód, czyli nadwyżka przychodu ponad kosztami uzyskania, przy uwzględnieniu dostępnych zwolnień podatkowych. 

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z dopełnieniem przez przedsiębiorcę wielu obowiązków. Jednym z nich jest określenie obszaru bądź obszarów wykonywanej działalności, poprzez wskazanie właściwego dla niej kodu PKD. Podpowiadamy, czemu służy Polska Klasyfikacja Działalności, jak zbudowany jest kod PKD oraz jak właściwie go wybrać.

Zasadniczo osoba prowadząca pozarolniczą działalność może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od dowolnie zadeklarowanej przez siebie podstawy wymiaru. Przy czym, zaproponowana przez nią kwota nie może być jednak niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy. W 2021 r. najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla tych osób wynosi 3 155,40 zł.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, musi wybrać formę opodatkowania. Decyzji tej nie podejmuje się raz na zawsze, w przyszłości można ją zmienić, trzeba jednak pamiętać o terminach, w których jest to możliwe.

przychód obrót a dochód

Zdarza się, że pojęcia przychodu, dochodu, a czasami nawet obrotu używane są zamiennie. To błąd, gdyż każde z nich ma inne znaczenie. Warto, żeby prowadzący firmę miał świadomość, co one oznaczają, ponadto wiedza ta przyda się każdemu człowiekowi. Co to jest obrót? Czym się różni przychód i dochód? Wyjaśniamy te kwestie.

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych