Tworzenie i nadzorowanie dokumentacji finansowej, prowadzenie ksiąg, ewidencji, obsługa płacowo-kadrowa oraz inne zadania z zakresu księgowości, to główne filary prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego też tak ważne jest zapewnienie firmie profesjonalnej obsługi księgowo-kadrowej. Kancelaria Rachunkowości GOLDEN TAX działająca na terenie miasta Warszawa, to wykwalifikowane biuro rachunkowe, którego specjalnością jest pełna księgowość oraz obsługa płacowo-kadrowa klientów. GOLDEN TAX z powodzeniem i wielką dokładnością prowadzi księgowość firm oferując również profesjonalne doradztwo finansowe swoim klientom. Biuro zatrudnia wyłącznie wysoce wykwalifikowanych i, co najważniejsze, mających duże doświadczenie specjalistów. Profesjonalizm oraz najwyższe standardy świadczonych usług to pełne zabezpieczenie firmy oraz satysfakcja klienta. GOLDEN TAX to kompleksowe usługi księgowe dedykowane nawet najbardziej wymagającym klientom, w pełni zaspokajające ich potrzeby. Indywidualne podejście do klienta, fachowość oraz bogata wiedza i doświadczenie, to atuty firmy GOLDEN TAX - perfekcyjnego, wiarygodnego i godnego zaufania partnera biznesowego.

Księgi Rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to bardzo odpowiedzialne i skomplikowane zadanie, które wykonywać powinny wyłącznie osoby do tego uprawnione. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone chronologicznie i systematycznie, ujmując rejestrację każdego zdarzenia. Podstawą do prowadzenia ksiąg rachunkowych są dowody księgowe. W skład ksiąg wchodzi każdy zbiór zapisów księgowych, sald oraz obrotów. Dokumentacja ta podzielona jest na kilka segmentów: księgę główną, księgi pomocnicze, dziennik, zestawienia sald i kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów. W księgach rachunkowych znaleźć się także muszą wykazy aktywów i pasywów firmy. Ta ogromna ilość danych i konieczność ich systematyzacji wymaga sprawności, doświadczenia oraz sporych umiejętności, dlatego jest to zadanie dla GOLDEN TAX.

Księga Przychodów i Rozchodów

Dokładna rejestracja przychodów ze sprzedaży, to jest obrotu i utargu, a także zakupów różnego rodzajów dóbr, towarów czy materiałów oraz innych wydatków to konieczność w każdej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstwie. Dane te gromadzone są w księdze przychodów i rozchodów, która jest skutecznym narzędziem ewidencji. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymaga dokładności i precyzji. Czynności te są zadaniem dla specjalistów z GOLDEN TAX.

Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Bez ewidencjonowania operacji gospodarczych wykonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niemożliwym jest prowadzanie kluczowych działań. Realizacja zadań z zakresu ewidencji operacji gospodarczych w firmie pozwala na tworzenie niezwykle ważnych sprawozdań finansowych oraz prowadzenie rozliczeń transakcji. Dokumenty te nie tylko dają ogląd stanu finansowego firmy, ale także umożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie. Kancelaria Rachunkowości GOLDEN TAX to doświadczony partner w biznesie, który w sposób rzetelny przeprowadzi ewidencjonowanie operacji gospodarczych oraz przygotuje kluczowe sprawozdania oraz rozliczenia.

Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

Działalność każdego przedsiębiorstwa wiąże się z wytwarzaniem całego szeregu różnego rodzaju dokumentów. Dokumenty księgowe czy kadrowe wymagają szczególnej uwagi. Kontrola wszystkich pism urzędowych powinna weryfikować je pod trzeba względami:

  • formalnym - weryfikuje zgodność danego dokumentu (jego treści) z zaszłością gospodarczą, gdzie zgodność ta tyczy się regulacji prawnych;
  • merytorycznym - weryfikacja treści zapisów zawartych w dokumencie pod względem jej zgodności z przebiegiem zaszłości gospodarczej opisanej w piśmie;
  • rachunkowym - weryfikacja prawidłowości przeprowadzony w dokumencie obliczeń.

Sprawdzony dokument staje się pełnoprawnym dowodem księgowym będącym podstawą do dalszych czynności. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym prowadzona przez księgowych z GOLDEN TAX zapewnia zgodność oraz prawidłowość dokumentacji w przedsiębiorstwie klienta.

Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia

Majątek i wyposażenie każdej firmy podlega ewidencji. Wymaga to prowadzenia kartotek składników majątku, w których wykazane zostaną wszystkie elementy wyposażenia, składniki majątku o niskiej wartości, a także wartości prawne oraz niematerialne. Rejestr majątku oraz wyposażenia wymaga także dokładnej analizy oraz dokonania podziału na typy składników, środki trwałe oraz rodzaje wyposażenia. Ten wariant katalogowania jest bardzo odpowiedzialną pracą wymagającą sporych umiejętności oraz skrupulatności. Prowadzenie ewidencji to, poza wykonywaniem spisów oraz analiz, tworzenie raportów, a także nadzorowanie rozliczeń każdego ze składników majątku. Prowadzący ewidencję kontroluje więc nakład majątku, amortyzację składników, umorzenia itd. Profesjonalne prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia firmy to zadanie dla Kancelarii Rachunkowości GOLDEN TAX.

Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS

Każda firma podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konieczność ta wymaga przygotowania i wykonania odpowiednich zgłoszeń do ZUS. Takie zgłoszenie dotyczy każdej osoby, na którą dane składki mają być opłacane. Podobnie w sytuacji ustania tytułu opłacania składek konieczne jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia. W tym celu należy przygotować zestaw właściwych dokumentów na drukach zgodnych z danym zgłoszeniem oraz rodzajami mających być opłacanych składek (lub zaprzestania ich płacenia). Formularze do ZUS zawierają szereg ważnych danych osobowych, w tym dane wrażliwe. Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej jest czasochłonne i wymaga dużej skrupulatności. Biuro księgowe GOLDEN TAX perfekcyjnie zadba o sprawy pomiędzy firmą a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

Zarządzenie przedsiębiorstwem wymaga sprawnego i rzetelnego prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Tworzenie, przepływ i nadzór dokumentów oraz rozporządzanie środkami finansowymi zapewniają firmie dobre prosperowanie. Usługi kadrowo-płacowe to szereg bardzo ważnych do przeprowadzenia zadań, takich jak: sporządzanie umów cywilnoprawnych, list płac z pozycjami wynagrodzeń, kartotek wynagrodzeń, rozliczanie podatkowe personelu pracowniczego (deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego, deklaracje i rozliczenia do ZUS oraz PEFRON, miesięczne rozliczenia zaliczek i składek, sporządzanie danych o dochodach), obsługa ubezpieczeń pracowniczych, prowadzenie akt personalnych kadry oraz wykonywanie wszystkich zadań z zakresu obsługi pracownika (urlopy, kontrola badań, szkoleń BHP, prowadzenie dokumentacji itp.) oraz wiele innych. Te wszystkie zdania z powodzeniem wykonują specjaliści z Kancelarii Rachunkowości GOLDEN TAX. Profesjonalne obsługa kadrowo-płacowa świadczona przez GOLDEN TAX to gwarancja prawidłowego funkcjonowania firmy.

Przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT

-> Rozliczanie pitów Warszawa

Każdy podmiot gospodarczy oraz osoba fizyczna, która w danym roku zanotowała dochód podlega obowiązkowi sporządzenia deklaracji podatkowych. Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych odbywa się na formularzach PIT. Rozliczenie firmy czy działalności gospodarczej wymaga natomiast przygotowania bardziej zaawansowanej dokumentacji - są to formularze PIT, CIT oraz VAT. Wypełnianie deklaracji podatkowych może zajmować sporo czasu. Sporządzenie dokumentów do rozliczenia podatku musi być precyzyjne, dokładne i bezbłędne. W przypadku firm czy spółek wymagana jest nie tylko umiejętność kalkulacji, ale także sprawne posługiwanie się wiedzą z rachunkowości oraz przepisów prawa. Obsługa księgowa GOLDEN TAX zapewnia pełną pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowych oraz rozliczeń do Urzędu Skarbowego. Księgowi z GOLDEN TAX prowadzą także pełną ewidencję przychodów i rozchodów, w tym dokumentację zawierającą dane na temat podatku od towarów i usług. GOLDEN TAX to obsługa księgowa firm gwarantująca bezbłędnie i profesjonalnie przygotowane deklaracje podatkowe.

Udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych

Pełna księgowość prowadzona przez Kancelarię Rachunkowości GOLDEN TAX zapewnia obsługę klienta na najwyższym poziomie, co pozwala na doskonałe prosperowanie firmy. Dodatkowo biuro prowadzi profesjonalne doradztwo księgowe. Konsultacje podatkowo-księgowe świadczone klientom obejmują porady księgowe i biznesowe, pomoc w rozwiązywaniu problemów, niejasności, zapobieganie ewentualnym komplikacjom. GOLDEN TAX do każdego klienta podchodzi indywidualnie służąc swoim doświadczeniem, wiedzą oraz fachowością.

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych