Utrata pracy, trudności z zatrudnieniem po ukończeniu szkoły czy ciekawy pomysł na biznes sprawiają, że wiele osób decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zanim jednak zaczną produkować, sprzedawać i świadczyć usługi, zobowiązani są dopełnić konkretnych formalności urzędowych. A te niestety bywają skomplikowane. Warto wiedzieć, o co dokładnie zadbać i gdzie się udać. Sprawdź, jak przebiega rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Prowadzenie działalności gospodarczej handlowej, usługowej czy produkcyjnej – jedno lub wieloosobowej wiąże się z koniecznością rozliczania z fiskusem.

Dopełnienie obowiązków wobec urzędu skarbowego oraz innych instytucji, takich jak na przykład ZUS oznacza, że działalność musi być oficjalnie zgłoszona do odpowiedniego urzędu. Ewidencja firmy sprawi, że zostanie jej przypisany numer NIP. Jest on podstawą do wszelkich rozliczeń i pozwala jednoznacznie zidentyfikować dany podmiot gospodarczy.

Numer Identyfikacji Podatkowej jest też niezbędny do wystawiania faktur czy składania zamówień na narzędzia, materiały lub surowce dla firmy oraz do rozliczania się z podatku VAT.

W celu jego uzyskania jest wymagana rejestracja działalności gospodarczej w odpowiednim urzędzie miasta bądź gminy. Wniosek można też złożyć online, jednak do tego celu jest niezbędny profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny. Rejestracja firmy oznacza wpisanie jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Aby zarejestrować działalność gospodarczą musisz wykonać kilka kroków:

 • sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby móc prowadzić działalność w Polsce. Kiedy musisz ją zarejestrować, a kiedy jest to zbędne
 • nadaj nazwę swojej firmie, przypisz jej stały adres i precyzyjnie określ rodzaj działalności, korzystając z kodów PKD
 • sprawdź, czy wybrana przez Ciebie działalność nie wymaga dodatkowych pozwoleń lub licencji (np. sprzedaż alkoholu w sklepie czy restauracji)
 • zdecyduj się na formę opodatkowania – według skali ogólnej, stawki liniowej lub na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać z oferty doradztwa podatkowego
 • wybierz urząd skarbowy, któremu będzie podlegać Twoja firma
 • sprawdź, czy obowiązuje Cię rozliczanie podatku VAT
 • wybierz sposób prowadzenia księgowości i zdecyduj, czy powierzysz ją firmie zewnętrznej. Otwórz rachunek bankowy lub przypisz do firmy ten, który już masz
 • sprawdź obowiązujące stawki składek ZUS

Po wykonaniu wszystkich tych czynności, możesz wypełnić wniosek o wpis do CEIDG i złożyć go online. Do jego wypełnienia będziesz potrzebować zarówno danych osobowych, jak również danych przyszłej firmy oraz informacji o planowanej liczbie zatrudnionych osób. Jeśli nie posiadasz numeru NIP i REGON, we wniosku możesz poprosić o ich nadanie.

Jak długo trwa rejestracja działalności gospodarczej?

Czas rozpoczęcia działalności od momentu złożenia wniosku może być różny. Wszystko zależy od tego, jaką formę przedsiębiorstwa wybierzesz.

Najprościej i najszybciej można założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego celu wystarczy wypełnienie wniosku CEIDG-1 i złożenie go online. Formalności w takim przypadku trwają zaledwie jeden dzień. Musisz jednak pamiętać o odpowiednich przygotowaniach, zwłaszcza, jeśli potrzebujesz licencji lub chcesz skorzystać z porady w sprawie wyboru formy opodatkowania.

Nieco dłużej musisz poczekać, jeśli planujesz założyć spółkę w jednej z dostępnych w Polsce form. Sposób ich zakładania i prowadzenia reguluje prawo, a w szczególności ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Do wyboru masz spółkę cywilną, jawną, komandytową, akcyjną, partnerską i z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółki dowolnego rodzaju wiąże się z obowiązkiem wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Dalsze kroki są już inne, w zależności od wybranej formy. Niezbędne jest na przykład:

 • sporządzenie aktu notarialnego
 • wpłata kapitału zakładowego
 • powołanie zarządu i rady nadzorczej
 • rejestracja w KRS
 • zgłoszenie w urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • rejestracja płatnika VAT (wniosek VAT-R)

Każda z wymienionych czynności może trwać kilka dni, w zależności od stopnia obciążenia urzędu czy jego wewnętrznych przepisów. Statystyki mówią, że w Polsce średni czas powołania spółki wynosi około 37 dni.

Kto nie musi rejestrować działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze musi oznaczać obowiązek jej rejestracji. Przykładowo, jeśli jako osoba fizyczna produkujesz serwetki na szydełku i sprzedajesz je przez Internet po kilka sztuk miesięcznie, dochód, jaki uzyskujesz z takiej pracy jest minimalny. Zgodnie z przepisami, jeśli nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie masz obowiązku ewidencjonowania go i odprowadzania podatku do urzędu skarbowego.

Ewidencja działalności gospodarczej nie dotyczy osób, które:

 • w żadnym miesiącu nie uzyskały przychodu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku jest to kwota 1505 złotych)
 • są osobami fizycznymi
 • nie wykonują działalności w spółce cywilnej ani działalności regulowanej
 • nie wykonywały żadnej działalności gospodarczej w okresie minionych 60 miesięcy

Powyższa sytuacja może jednak ulec zmianie. Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą? Wniosek CEIDG-1 musisz złożyć nie później niż w terminie 7 dni od zajścia tej zmiany (np. przekroczenie kwoty dochodu).

Wyjątkiem są sytuacje dotyczące rolników. Z rejestracji jest bowiem zwolniona działalność agroturystyczna, sprzedaż detaliczna płodów rolnych i produkcja wina.

Rejestracja działalności gospodarczej – wsparcie profesjonalistów

Każda legalnie prowadzona działalność gospodarcza wymagająca rejestracji jest umieszczana w ewidencji. Dane o firmie, które zawiera Biuletyn Informacji Publicznej, są dostępne do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

Aby sprawdzić aktualny status czy zakres, jaki obejmuje dana działalność gospodarcza, wystarczy wpisać numer NIP, adres firmy lub jej nazwę. Dostęp do tych danych, jak i inne wymogi formalne dotyczące rejestracji firmy sprawiają, że początkujący przedsiębiorca może się w nich pogubić.

Chcesz, żeby rejestracja działalności gospodarczej przebiegła szybko, sprawnie i była pozbawiona stresu? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Taką pomoc oferują wykwalifikowani księgowi, a także doświadczeni specjaliści od rachunkowości z Biura Księgowo-Podatkowego Golden Tax.

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych