• Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej przyszłej działalności gospodarczej
 • Wypełnienie niezbędnych formularzy w celu zgłoszenia nowej działalności do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym Urzędzie Miasta/Gminy
 • Doradztwo podatkowe w zakresie wyboru, najdogodniejszej dla Klienta, formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz sporządzenie niezbędnych pism i formularzy w tym zakresie do właściwych Urzędów Skarbowych.
 • Sporządzenie innych niezbędnych formularzy, druków i pism dot. uruchomienia działalności gospodarczej do pozostałych urzędów i instytucji (np. ZUS, Urzędu Statystycznego, Urzędu Pracy, itd)

 

 • Rejestracja firm w CEIDG, w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które podpiszą umowę z Kancelarią Golden Tax – 
 • Wsparcie w zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu oraz likwidacji spółek (z o. o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, parterskich, cywilnych)
 • Rejestracja zmian w spółce
 • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej
 • Przygotowanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji uchwał, zarządzeń itp.
 • Bieżąca obsługa firm oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego
 • Organizowanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników
 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw związana z Krajowym Rejestrem Sądowym

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych