Rozliczanie podatków oraz dokonywanie należnych wpłat na konto urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jego niedopełnienie nabiera znamion przestępstwa skarbowego, które jest surowo karane mandatami, a nawet pozbawieniem wolności. Prawidłowe rozliczanie należności wymaga doskonałej znajomości przepisów. Pomocą w tej dziedzinie służy doradca podatkowy z Warszawy.

Kancelaria podatkowa – najwyższa jakość usług

Dopełnienie obowiązku podatkowego przez przedsiębiorcę wymaga nie tylko systematycznego śledzenia zmian w przepisach. Wiąże się też ze znajomością zasad prowadzenia ewidencji, ksiąg rachunkowych i podatkowych czy sporządzania okresowych sprawozdań finansowych. Dla przedsiębiorcy istotna jest też umiejętność interpretacji przepisów oraz poszukiwania możliwości, dzięki którym obciążenie jego konta firmowego będzie znacznie mniejsze.
 

Kancelaria doradztwa podatkowego z Warszawy świadczy usługi w tym zakresie. Wspieramy właścicieli firm w podejmowaniu decyzji, które będą najkorzystniejsze dla danego podmiotu gospodarczego. Młodym, nowym przedsiębiorcom nasz doświadczony doradca podatkowy pomaga w podjęciu decyzji dotyczących najlepszego sposobu rozliczania się. Udziela również wyjaśnień dotyczących ich obowiązków podatkowych, a także czynności związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

Usługi doradcy podatkowego w Warszawie

Kancelaria podatkowa w Warszawie świadczy profesjonalne usługi, które obejmują szeroko rozumiane doradztwo podatkowe. Działamy w oparciu o Art. 36. Ustawy o Doradztwie Podatkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475), które precyzyjnie określa nasze obowiązki. W praktyce stosujemy zasady etyki zawodowej oraz dożywotniego zachowania tajemnicy zawodowej.
 

Usługi kierujemy zarówno do dużych przedsiębiorstw o różnej strukturze gospodarczej, jak i do małych firm. Udzielamy pomocy w zakresie prowadzenia ksiąg i dokumentacji podatkowej, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych oraz reprezentujemy płatników w instytucjach administracji publicznej. Doradztwo podatkowe w Warszawie obejmuje też wsparcie w zakresie kontroli sądowej.

 

Świadczy profesjonalne usługi konsultingowe i podatkowe wz doboru właściwej formy opodatkowania dla każdej firmy. Swobodnie poruszamy się w prawie krajowym oraz regulacjach wspólnotowych. Wspieramy w efektywnej realizacji przedsięwzięć biznesowych. Posiadamy koncesję Ministra Finansów w zakresie usług doradztwa podatkowego.

  • doradztwo wz. doboru właściwej formy opodatkowania dla każdej firmy
  • opracowywanie modeli optymalizacji podatkowej
  • analiza prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem obciążeń podatkowych i planowanych operacji gospodarczych
  • sporządzanie opinii podatkowych w przedmiocie obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej
  • sporządzanie wniosków, zażaleń, skarg, zarzutów, odwołań, podań w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
  • reprezentowanie przed organami administracji skarbowej i podatkowej w trakcie postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego oraz kontroli podatkowej

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych