• doradztwo wz. doboru właściwej formy opodatkowania dla każdej firmy
  • opracowywanie modeli optymalizacji podatkowej
  • analiza prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem obciążeń podatkowych i planowanych operacji gospodarczych
  • sporządzanie opinii podatkowych w przedmiocie obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej
  • sporządzanie wniosków, zażaleń, skarg, zarzutów, odwołań, podań w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
  • reprezentowanie przed organami administracji skarbowej i podatkowej w trakcie postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego oraz kontroli podatkowej

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl