Sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych:

 • Z przychodów/dochodów z wynajmu lub dzierżawy:
 • Z dochodów ze stosunku pracy: PIT-37;
 • Z dochodów z umów zlecenia i o dzieło: PIT-37;
 • Z dochodów z rent i emerytur: PIT-37;
 • Z dochodów z papierów wartościowych: PIT-38.
 • Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie deklaracji związanych z prywatnym wynajmowaniem lokali
 • Sporządzanie deklaracji i przygotowywanie różnych pism
 • Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM)
 • Sporządzanie deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Sporządzanie umów i deklaracji podatku od spadków i darowizn

Prowadzenie działalności gospodarczej nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek corocznego rozliczenia się z podatku. Im większą jest firma i im bardziej złożoną ma strukturę, tym trudniej wypełnić wymagane formularze i dokonać stosownych obliczeń. PIT powinny też wypełniać wszystkie osoby fizyczne, które w minionym roku podatkowym osiągnęły dochody z jakichkolwiek źródeł. Od niedawna wyręczają je w tym obowiązku urzędy skarbowe, jednak zawsze warto sprawdzić, czy rozliczenie zostało wykonane prawidłowo i nie trzeba dopłacić brakującej kwoty.

Rozliczanie PIT nie należy do łatwych, a w przypadku przedsiębiorcy, który zatrudnia wielu pracowników, jest też bardzo czasochłonne. Musi on bowiem przygotować odpowiednie zeznania podatkowe dla każdego ze swoich podwładnych. Jeśli chcesz zaoszczędzić cenny czas i przeznaczyć go na rozwój własnej firmy powierz to zadanie naszemu biuru księgowo-podatkowemu.

Sporządzanie zeznań rocznych PIT

Golden Tax jest profesjonalnym biurem księgowo-rachunkowym, które od wielu lat świadczy usługi klientom z Warszawy i okolic. Zajmujemy się nie tylko prowadzeniem dokumentacji księgowej, ale oferujemy też pomoc w rozliczeniu podatków. Powierzając nam to zadanie, zyskasz pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione właściwie, zgodnie z prawem podatkowym oraz we właściwym terminie. Ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorstw, jak i do osób prywatnych.

Rozliczanie PIT z działalności gospodarczej

Rozliczanie podatków w firmie wiąże się z wieloma problemami. Formularze, które obowiązują przedsiębiorcę, wymagają umieszczania w nich danych z poszczególnych miesięcy. Co oznacza konieczność wykonywania skomplikowanych obliczeń. Ponadto właściciel firmy ma prawo do wielu ulg podatkowych, o których nie musi wiedzieć. Jako profesjonaliści, doskonale znamy prawo podatkowe i wiemy, gdzie szukać takich ulg oraz w jaki sposób wykorzystywać je w zeznaniach. Oferując rozliczanie PIT-ów w Warszawie, gwarantujemy klientom:

 • terminowość,
 • zgodność deklaracji z prawem podatkowym,
 • rzetelność wykonywanej pracy,
 • stały kontakt i konsultacje w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • oszczędność czasu klienta,
 • poufność,
 • bezbłędność.

Wypełniamy zarówno zeznania podatkowe osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jak i tych, które zatrudniają wielu pracowników i korzystają z wielu ulg podatkowych.

Rozliczanie PIT dla osób fizycznych

Zeznania podatkowe muszą też wypełniać wszystkie osoby fizyczne, które uzyskały przychody z jednego z wymienionych źródeł:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenie, powołanie),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • emerytura lub renta,
 • najem, dzierżawa,
 • zasiłek wypłacany przez ZUS lub pracodawcę,
 • sprzedaż akcji
 • zbycie nieruchomości lub spółdzielczego prawa własnościowego.

Uwzględnienie wszystkich tych informacji oraz przysługujących ulg i odliczeń (także z lat poprzednich) wymaga szczegółowego wypełnienia odpowiednich rubryk formularza PIT. Popełnienie drobnego błędu może nieść za sobą konsekwencje w postaci kar skarbowych. Wymaga też złożenia korekty zeznania. Oferując pomoc w rozliczeniu podatków osobom fizycznym, Golden Tax gwarantuje uniknięcie błędów i wynikających z nich konsekwencji.

 

Siedziba naszego biura w Warszawie:

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych