• Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4) oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • zestawienia dotyczącego przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • Księgowość płacowa
 • Kalkulacja wynagrodzeń
 • Prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
 • Możliwość przekazywania dokumentów kadrowo-płacowych drogą elektroniczną.

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych