Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, musi wybrać formę opodatkowania. Decyzji tej nie podejmuje się raz na zawsze, w przyszłości można ją zmienić, trzeba jednak pamiętać o terminach, w których jest to możliwe.

Jak zmienić formę opodatkowania w 2021 roku?

Prowadzący działalność gospodarczą ma do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, a także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową, z czego dwie ostatnie propozycje nie są dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Deklaracja odpowiedniej formy opodatkowania ma kluczowe znaczenie, gdyż będzie od niej zależeć m.in. to, jak wysokie podatki będzie płacić prowadzący działalność. Warto zatem skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmują się kwestiami księgowo-rachunkowymi. Niewłaściwa decyzja może spowodować, że przedsiębiorca będzie musiał płacić dużo wyższe podatki, niż mogłyby mu zostać naliczone.

Jeśli prowadzący działalność stwierdzi, że chce zmienić formę opodatkowania, to nie będzie mieć z tym większych problemów, ale musi mieć na względzie, że taka modyfikacja możliwa jest jedynie w danym terminie, który uzależniony jest od formy opodatkowania.

Czytaj: Wybór formy opodatkowania

Jak przejść na podatek na zasadach ogólnych?

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych przedsiębiorca płaci 17 proc. podatku od dochodu do 85 528 zł w danym roku i 32 proc. w przypadku dochodów powyżej tej kwoty. Zaletą tej formy opodatkowania jest możliwość korzystania z ulg podatkowych, ale nie jest ona dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których zarobki zdecydowanie przekraczają wspomniane 85 528 zł rocznie.

Jak przejść na podatek na zasadach ogólnych? Przede wszystkim jest to podstawowa forma opodatkowania, zatem jeśli przedsiębiorca nie wybierze innej albo złoży wniosek o inną po terminie, to wówczas automatycznie będzie się rozliczać na zasadach ogólnych. W zależności od tego, z jakiej formy opodatkowania prowadzący działalność chce zrezygnować, musi on zastosować się do obowiązujących terminów.

Przy zmianie z podatku liniowego czy z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wniosek trzeba złożyć w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w danym roku lub do końca roku, jeśli ten pierwszy przychód nastąpił w grudniu. Natomiast w przypadku karty podatkowej należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy rozliczenia do 20 stycznia danego roku.

Wymagane oświadczenie można złożyć w urzędzie skarbowym lub przez CEIDG.

Jak zrezygnować z podatku liniowego?

W przypadku podatku liniowego bez względu na wysokość dochodu przedsiębiorca opłaca go w stałej wysokości 19 proc. Ta forma jest opłacalna dla tych, którzy osiągają wysokie zarobki. Jeśli obniżą się one, to wówczas warto wziąć pod uwagę inne formy opodatkowania. Jak zrezygnować z podatku liniowego? Terminy są uzależnione od tego, na jaki podatek się decydujemy:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych – oświadczenie o rezygnacji z podatku liniowego należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Natomiast jeśli ten przychód odnotował w grudniu, to do końca danego roku.
  • Karta podatkowa – oświadczenie należy złożyć do 20 stycznia danego roku kalendarzowego.
  • Ryczałt ewidencjonowany – obowiązują te same terminy, co w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych.

Zmiany można dokonać poprzez złożenie oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego lub online przez CEIDG.

zmiana formy opodatkowania

Jak przejść na ryczałt od przychodów?

Zmiana podatku na ryczałt jest możliwa, jeżeli przedsiębiorca w poprzednim roku podatkowym uzyskał przychód nieprzekraczający 2 mln EUR w przypadku działalności prowadzonej samodzielnie lub jeśli suma przychodów wspólników spółki cywilnej lub jawnej nie przekroczyła tej kwoty. Ryczałtu nie można wybrać, jeśli naszą formą rozliczania się była karta podatkowa. Ryczałt nie może być również stosowany w przypadku prowadzenia aptek, w handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i nie tylko. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności należy wybrać odpowiednią stawkę ryczałtu – w 2021 roku obowiązują one w wysokości od 2 do 17 proc. przychodów. Do dokonania zmiany wystarczy złożyć oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego lub wysłać zgłoszenie online za pomocą wniosku CEIDG-1.

Jakie są terminy zmiany opodatkowania?

Jeśli przedsiębiorcę interesuje zmiana na podatek liniowy lub na ryczałt, to formalności musi on dopełnić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął on pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca danego roku, jeśli ten przychód miał miejsce w grudniu.

Załóżmy, że przedsiębiorca pierwszy przychód w 2021 roku zarejestrował w styczniu. Zmiany formy opodatkowania może on zatem dokonać do 20 lutego 2021 roku.

Ci, którzy zdecydowali się na kartę podatkową, powinni złożyć wniosek o zmianę sposobu rozliczania się najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego. Te same zasady dotyczą tych, którzy chcą zrezygnować z tej formy. Warto pamiętać, że podatek wybrany w danym roku obowiązuje również w kolejnych latach, dlatego jeśli przedsiębiorca chce przy nim pozostać, to nie musi nic więcej robić. 

Zatem w 2021 roku możliwości zmiany formy opodatkowania są już ograniczone – jest to dostępne dla tych, którzy rozpoczną działalność w ciągu roku podatkowego. Natomiast ci, którzy zapomnieli o dokonaniu modyfikacji w terminie, powinni pamiętać o tym na początku kolejnego roku.

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych