Zdarza się, że pojęcia przychodu, dochodu, a czasami nawet obrotu używane są zamiennie. To błąd, gdyż każde z nich ma inne znaczenie. Warto, żeby prowadzący firmę miał świadomość, co one oznaczają, ponadto wiedza ta przyda się każdemu człowiekowi. Co to jest obrót? Czym się różni przychód i dochód? Wyjaśniamy te kwestie.

Co to jest przychód?

Przychód jest często mylony z dochodem. Tymczasem terminy te mają różne definicje. Przedsiębiorcy często pytają naszych specjalistów, jaki osiągnęli w danym miesiącu przychód, mając na myśli dochód. Czym zatem jest przychód? W uproszczeniu jest to wartość sprzedanych towarów lub świadczonych usług w danym okresie. Chodzi o każdy wpływ finansowy uzyskany z prowadzonej działalności, na który wystawiono dokument sprzedażowy. Może nim być np. faktura VAT czy rachunek. Przychód nie jest zatem zyskiem – to kwota, na którą firma wystawiła wspomniany dokument.

Co istotne, przychód nie musi oznaczać, że dane środki wpłynęły już na konto przedsiębiorcy czy trafiły do niego w gotówce. Wystarczy, że dokument został wystawiony przed uregulowaniem zapłaty. Wówczas klient na opłacenie należności ma najczęściej 14 dni, ale może to być 7 dni, 14 i nie tylko.

Czy podatek VAT również zaliczany jest do przychodu? W przypadku podatników rozliczających się z VAT-u przychodem jest kwota netto, czyli bez tego podatku. Natomiast, dla nievatowca będzie to kwota brutto.

Przychody można wyliczać dla danego okresu – najczęściej miesięcznego, kwartalnego lub rocznego. Choć z reguły mając na myśli przychody, mówimy o konkretnych kwotach pieniędzy, to w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymieniane są inne ich źródła. Mogą nimi być np. świadczenia i rzeczy o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.

Reasumując – przychód nie jest zyskiem z działalności. Nawet bardzo wysoka jego wartość może wiązać się z tym, że firma poniosła stratę.

 przychód, obrót a dochód

 

Co to jest obrót?

Obrót natomiast jest pojęciem często mylonym z przychodem. Czym zatem jest obrót firmy? Otóż składają się na niego wszystkie wpływy i należności, ale pomniejszone o podatek dochodowy. W obrocie uwzględnia się nie tylko środki uzyskane ze sprzedaży towarów i za wykonanie usług, ale również inne źródła, takie jak dotacje, kredyty czy dofinansowania. Do obrotów zalicza się zaliczki, zadatki czy przedpłaty. Zatem termin ten ma inne znaczenie niż przychód.

Przeczytaj również: Aktywa i pasywa

Co to jest dochód?

Dochód to pojęcie, które świadczy o kondycji przedsiębiorstwa. O ile wyliczając przychód, wiemy, jaką osiągnęliśmy wartość sprzedaży towarów i usług, to jednak nic to nam nie mówi o wyniku finansowym firmy. Natomiast możemy się tego dowiedzieć, znając dochód. Stanowi on różnię między przychodami a kosztami ich uzyskania. Od przychodu odlicza się również składkę ZUS. Załóżmy, że prowadzimy sklep spożywczy. Przychodem miesięcznym jest kwota pieniędzy uzyskana ze sprzedaży, natomiast do kosztów należy zaliczyć m.in. opłatę za najem lokalu, wydatki na zakup produktów, ich transport czy media. Dochód również nie jest zyskiem. Ten otrzymamy dopiero po odjęciu od tej kwoty podatku dochodowego, którego wysokość uzależniona jest od tego, jaką formę opodatkowania wybraliśmy, np. podatek liniowy (19 proc.) czy skalę podatkową (17 proc. lub 32 proc. – wyższa stawka obowiązuje dla nadwyżki dochodów ponad 85 528 zł). Przed opodatkowaniem mowa o dochodzie brutto, natomiast po opodatkowaniu uzyskujemy dochód netto.

Dochód jest wyznacznikiem funkcjonowania firmy w danym okresie. Należy go jednak oceniać, biorąc pod uwagę zasady działania przedsiębiorstwa. Możliwe, że firma w danym miesiącu poniesie bardzo wysokie koszty, niezbędne do realizacji długoterminowego zlecenia, i w wyniku tego osiągnie bardzo niski dochód. Jednak w kolejnych miesiącach wyniki mogą być zdecydowanie lepsze.

Kliknij i poznaj formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Porównanie dochodu, przychodu i obrotu

Spróbujmy zatem podsumować najważniejsze różnie między tymi pojęciami. Zacznijmy od tego, że wartości obrotu i przychodu nie świadczą o kondycji finansowej firmy. Otóż nie uwzględniają one kosztów poniesionych na ich wypracowanie. Natomiast dochód ujmuje już  wydatki, a po odliczeniu od niego podatku dochodowego wiemy, jaki zysk udało się wypracować. Przychód obejmuje należności i wpływy, a obrót wszystkie wpływy ze sprzedaży towarów i usług, ale pomniejszone o podatek dochodowy.

Warto mieć świadomość znaczenia wspomnianych terminów choćby po to, żeby rozumieć, co oznaczają poszczególne wyniki osiągnięte przez firmę. Ich nieprawidłowa interpretacja może wprowadzić w błąd przedsiębiorcę i jego współpracowników. W razie wątpliwości warto dopytać biuro rachunkowe, co oznacza dana kwota.  

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych