Księgowość opiera się na rachunkach (kontach), których celem jest gromadzenie środków finansowych oraz dokonywanie obrotów tymi środkami. Do typowych czynności zaliczają się wpłaty i wypłaty pieniędzy, które powodują zmiany w stanie rachunku. Jednym z pojęć, które stosuje się do określenia stanu konta jest saldo księgowe. Czym ono jest, jakie ma warianty i jak można je obliczyć?

Księgowość opiera się na rachunkach (kontach), których celem jest gromadzenie środków finansowych oraz dokonywanie obrotów tymi środkami. Do typowych czynności zaliczają się wpłaty i wypłaty pieniędzy, które powodują zmiany w stanie rachunku. Jednym z pojęć, które stosuje się do określenia stanu konta jest saldo księgowe. Czym ono jest, jakie ma warianty i jak można je obliczyć?

Czym jest saldo księgowe?

Typowy rachunek księgowy zawiera między innymi dwie pozycje. Są one określane jako Winien (Wn) oraz Ma. Mają one wpływ na saldo rachunku. Pozycja Wn w księdze jest przeznaczona do zapisywania wszystkich ubytków z rachunku. Są to między innymi wydatki na zakupy środków, wypłaty dla pracowników czy – w przypadku rachunku bankowego – przelewy na inne konta (np. opłaty świadczeń). Często określa się je również jako obciążenia.

Pozycja Ma obejmuje wszelkie wpływy, jakie powodują wzrost stanu środków gromadzonych na rachunku. Są to tzw. uznania. Zmiany, jakie zachodzą po każdej transakcji (wypłata, przelew, wpływ na konto) powodują też zmiany stanu konta, w tym dostępnych środków. Stan ten jest określany jako saldo konta. Saldo może być sporządzane po stronie Wn (saldo Wn), po stronie Ma (saldo Ma) lub globalnie, jako saldo końcowe.

Czym saldo księgowe różni się od dostępnych środków

Saldo Winien Ma nie jest równoznaczne z dostępnością środków. Może się zdarzyć, że łączna suma obciążeń rachunku w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa niż suma dokonanych wpłat. Dlatego saldo na koncie może być dodatnie lub ujemne. W pierwszym przypadku otrzymany wynik określa stan środków dostępnych na rachunku, w drugim – zadłużenie, jakie się na nim znajduje.

Jak obliczyć saldo na rachunku? Profesjonalnym sposobem jest odjęcie od kwoty przychodu (saldo Wn), kwoty rozchodu (saldo należności Ma). Otrzymany wynik oznacza saldo księgowe. Zasada jego obliczania jest stosowana w przypadku różnych typów kont – zarówno aktywnych, na których większy ruch panuje po stronie Wn, jak i pasywnych czy pasywno-aktywnych. Co oznacza saldo końcowe? Jest to wymierna liczba wskazująca na stan środków ewidencjonowanych na danym koncie. Zazwyczaj jest ona wyrażana w formie pieniężnej.

 

Adres

Kontakt

Napisz do nas

Kancelaria GOLDEN TAX

01-466 Warszawa

ul. Bolkowska 2D/41

Tel. 505 809 787

Tel. 22 412 10 95

E-mail: kancelaria@goldentax.com.pl

misja goldentaxuprawnienia mfpolisa OC dla biur księgowych