Zeznania roczne (PIT)

 • Sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych

 • Z przychodów/dochodów z wynajmu lub dzierżawy:

 •        a) dla ryczałtowców - PIT-28,

 •        b) zasady ogólne – PIT-36;

 • Z dochodów ze stosunku pracy: PIT-37;

 • Z dochodów z umów zlecenia i o dzieło: PIT-37;

 • Z dochodów z rent i emerytur: PIT-37;

 • Z dochodów z papierów wartościowych: PIT-38.

 • Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie deklaracji związanych z prywatnym wynajmowaniem lokali

 • Sporządzanie deklaracji i pisanie pism różnych

 • Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM)

 • Sporządzanie deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Sporządzanie umów i deklaracji podatku od spadków i darowizn