Rejestracja spółek

  • Wsparcie w zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu oraz likwidacji spółek (z o. o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, parterskich, cywilnych)

  • Sporządzanie umów i statutów spółek

  • Rejestracja zmian w spółce

  • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej

  • Przygotowanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji uchwał, zarządzeń itp.

  • Bieżąca obsługa firm oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego

  • Organizowanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników

  • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw związana z Krajowym Rejestrem Sądowy