Rejestracja działalności gospodarczej

  • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej przyszłej działalności gospodarczej

  • Wypełnienie niezbędnych formularzy w celu zgłoszenia nowej działalności do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym Urzędzie Miasta/Gminy

  • Doradztwo podatkowe w zakresie wyboru, najdogodniejszej dla Klienta, formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz sporządzenie niezbędnych pism i formularzy w tym zakresie do właściwych Urzędów Skarbowych.

  • Sporządzenie innych niezbędnych formularzy, druków i pism dot. uruchomienia działalności gospodarczej do pozostałych urzędów i instytucji (np. ZUS, Urzędu Statystycznego, Urzędu Pracy, itd)

  • Rejestracja firm w CEIDG, w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które podpiszą umowę z Kancelarią Golden Tax – GRATIS.