Kadry i płace

 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4) oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek

 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek

 • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

  • zestawienia dotyczącego przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,

  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

 • Księgowość płacowa

 • Kalkulacja wynagrodzeń

 • Prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych

 • Możliwość przekazywania dokumentów kadrowo-płacowych drogą elektroniczną.